oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №3/2014

Одеський лінгвістичний вісник №3/2014

Зміст

Титульна сторінка

Привітання Президента Національного університету «Одеська юридична академія» С.В. Ківалова

Азарова Л.Є. «Золотоа» пропорція як вияв гармонії у поетичній творчості Тараса Шевченка

Антонюк О.В., Прісовська Г.Є. Репрезентанти концепту вода у творах Т.Г. Шевченка

Ануфрієва Н.Д. Мовна інтерференція в юридичному підстилі українського ділового мовлення: лексико-граматичний аспект

Артюхова А.А. Коммуникативные стратегии в митинговом дискурсе

Бибик С.П. Взаємодія усно-розмовного та народопісенного в поетиці епічних творів Тараса Шевченка «Катерина», «Наймичка», «Петрусь»

Боєва Е.В. Актуалізація концепту Україна у поетичному дискурсі Т.Г. Шевченка

Дружинець М.Л. Кодифікована вимова звукосполук на сторінках першодруків та рукописів Т.Г. Шевченка

Єрмоленко С.Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка

Завальська Л.В. Проблема російсько-українського перекладу політичних текстів

Ігнатенко Д.А. Найменування меблів та хатнього начиння у творах Т.Г. Шевченка та в українських говірках на півночі Молдови

Кісельова А.А. Фактор мови ЗМК у національній самоідентифікації

Климентова О.В. Лінгво-сугестивний аналіз прагматичного тексту: емотивна кореляція

Ковалевська А.В. Метамодель лінгвістичної сугестивності політичних рекламних слоганів

Ковалевська Т.Ю. Актуальні напрями дослідження вербального впливу

Кондратенко Н.В. Причины возникновения коммуникативных неудач в политическом тексте: лингвопрагматический аспект

Кравченко Н.О. Мелодика англомовної проповіді та молитви

Крупеньова Т.І. Особливості лінгвокультурем в ідіолекті Тараса Шевченка

Кутуза Н.В. Формула впливу рекламногно дискурсу

Кушина Н.І. Поезія Тараса Шевченка в перекладаж Віри Річ

Ладиженська С.Ю. Модифікація голосних англійської мови в зв'язному мовленні

Мамич М.В. Інформаційно-стилістичний потенціал шевченкового слова в жіночій пресі

Матиенко А.В. Использование элементов классической риторики в современных лингвистических изысканиях

Монахова Т.В. Нейролінгвістичне програмування і стратегічне текстотворення

Намачинська Г. Функціонування українізмів у російськомовних художніх текстах Т. Шевченка «Наймичка» та М. Гоголя «Сорочинська ярмарка»

Петлюченко Н.В. Дискурсивные портреты исторических харизматических личностей Германии и Украины

Порожнюк А.Л., Мостова Л.Б. Особливості поетичної мови балади «Тополя» Т. Шевченка

Романченко А.П. Вставлені одиниці як засі комунікативного впливу в науковому дискурсі

Фокша Ю.А. Ценностные особенности лингвокультурного концепта совершенство в украинском и испанском рекламном дискурсах

Хамедова О.А., Новикова Ю.М. Тараса Шевченко у творах Б. Антоненка-Давидовича: особливості рецептивної стратегії

Хрустик Н.М. Інверсійний словник-індекс до «Словника мови Шевченка» як джерело наукових лінгвістичних досліджень

Хурані О.О. Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні

Чернякова В.А. Женский политический дискурс в Испании и Украине (контрастивный аспект)

Якімова С.Е. Символіка позначень кольору в іспанському та українському художньому текстах

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"