oljournal.in.uasitemap

Про журнал

Рік заснування: 2013

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 20331-10131 Р від 08.07.2013

Фахова реєстрація: внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук відповідно до Наказу МОН України № 793 від 04.07.2014 р. (Додаток №8)

Періодичність: виходить два рази на рік

Назва журналу англійською: “Odessa Linguistic Journal”

Мова видання: українська, російська, англійська, німецька, польська (змішаними мовами)

Розміщення на сайті НБУВ: "Одеський лінгвістичний вісник"

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2312-3192 

Головний редактор: Петлюченко Н.В., д. філол. н., професор. Відповідальний секретар: Томчаковська Ю.О., к. філол. н., доцент. Редакцийна колегія: Таранець В.Г., д. філол. н., професор; Мамич М.В., к. філол. н., доцент; Кузнєцова Т.В. д. соц. ком., професор; Ступак І.В., д. філол. н., професор; Образцова О.М., д. філол. н., професор; Морошану Л.І., к. філол. н., доцент; Колегаєва І.М., д. філол. н., професор; Воробйова О.П., д. філол. н., професор; Бабелюк О.А., д. філол. н., професор; Валігура О.Р., д. філол. н., професор; Селіванова О.О., д. філол. н., професор; Светозарова Н.Д., д. філол. н., професор; Козлова Р.М., д. філол. н., професор; Крістіан Саппок, професор Інституту російської культури імені Лотмана

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету "Одеська юридчна академія", вул. Академічна, 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2017. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"